ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเชียงราย มอบหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย