ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์