Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

ศาลจังหวัดเชียงราย
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาที่ศาลฎีกา โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2563image

image เอกสารแนบ