ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะเนื่องในโอกาสตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566