Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และของทุกปี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 6/2566 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ของศาลยุติธรรมในภาค 5 ประจำปี 2566 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 งานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งที่ 3 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ศาลจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สืบพยานออนไลน์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ
ติดต่อหน้าบัลลังก์

ข่าวอื่นๆ+

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ระเบียบ/ประกาศ

+

สถิติคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน

+

การจ่ายเงินฝากระบบ Corporate Conect