Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมโครงการวิทยากรตัวคูณ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 5 ครั้งที่ 3/2567 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกด้านสาธารณสุข ของศาลยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการ และพระภิกษุผู้จะเป็นพระสังฆาธิการ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ภาค 6 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม Zoom) เนื่องในโอกาสที่ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เดินมาทางตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 5 ศาลจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
image
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงราย
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
สืบพยานออนไลน์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์
ติดต่อหน้าบัลลังก์

ข่าวอื่นๆ+

ติดต่อรับฟ้อง หรือ ขอวันนัดระบบ E-Filing สแกนตรงนี้

สอบคำให้การกับศาลแขวงเชียงราย

   

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ระเบียบ/ประกาศ

+

สถิติคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน

+

การจ่ายเงินฝากระบบ Corporate Conect