Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดเชียงราย และข้าราชการธุรการ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ศาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม “เรามีเรา ... ใจผูกกัน” ศาลจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ศาลจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศาลจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับประจำศาล จังหวัดเชียงรายเพื่ออำนวยความยุติธรรมสู่มาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2566 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 5/2566
สืบพยานออนไลน์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ
ติดต่อหน้าบัลลังก์

ข่าวอื่นๆ+

ข่าวประชาสัมพันธ์

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ระเบียบ/ประกาศ

+

สถิติคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน

+

การจ่ายเงินฝากระบบ Corporate Conect