ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร ในโครงการ “139 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2564” ศาลจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในโครงการ “139 ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2564” ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ สภาทนายความจังหวัดเชียงราย คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการฯ เข้าพบและขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลจังหวัดเชียงราย เข้าพบ และขอพรจากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
"การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับศาลยุติธรรม"

 ลงทะเบียนกลุ่มไลน์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

(ใช้ได้ทุกกรณี เช่น สอบถามความคืบหน้าคดี หรือประสงค์เข้าไกล่เกลี่ยทางออนไลน์)

แบบแสดงความประสงค์เข้าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี(ผู้ร้อง)

ตอบรับเข้าการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง(ผู้ถูกร้อง)

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์

+

ข่าวประกวดราคา

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน

+

การจ่ายเงินฝากระบบ Corporate Conect

จองห้องประชุม

image
image
image
image
image
image