ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม “ฝากไว้ในใจ ... ประทับไว้ในความทรงจำ” ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 37 ครบรอบปีที่ 105 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ศาลจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของศาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย สอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมงานประเพณีมนัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
สืบพยานออนไลน์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์
image
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
ติดต่อหน้าบัลลังก์

ข่าวอื่นๆ+

ข่าวประชาสัมพันธ์

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ระเบียบ/ประกาศ

+

สถิติคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน

+

การจ่ายเงินฝากระบบ Corporate Conect