Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมส่ง พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ศาลจังหวัดเชียงราย มอบหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศาลจังหวัดเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร การนำเทคโนโลยีมาใช้งานศาลยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ “Smart Court” ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ศาลจังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ประจำปี พ.ศ.2567 ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมเข้ารับและส่งผู้แทนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียง พญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สืบพยานออนไลน์
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร
image
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ
ติดต่อหน้าบัลลังก์

ข่าวอื่นๆ+

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ระเบียบ/ประกาศ

+

สถิติคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

+

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน

+

การจ่ายเงินฝากระบบ Corporate Conect