ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court
ลงนามถวายพระพรออนไลน์