ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลจังหวัดเชียงราย ถนนไกรสรสิทธิ์

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57000โทรศัพท์

ศาลจังหวัดเชียงราย : 053-719461-66

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์: 05-371-9467

ส่วนบริหารจัดการคดี : 05-371-9470

ส่วนคลัง : 05-360-0719

ส่วนช่วยพิจารณาคดี : 05-371-9471

ส่วนไกล่เกลี่ยฯ: 05-371-9111

ส่วนช่วยอำนวยการ: 05-371-9468

 อีเมล์

cric@coj.go.th