Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

อาคารศาลจังหวัดเชียงราย ถนนไกรสรสิทธิ์

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57000โทรศัพท์

ศาลจังหวัดเชียงราย

053-719461

053-719462

053-719463

053-719464

053-719465

053-719466

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์: 05-371-9467

ส่วนคลัง : 05-360-0719

ส่วนช่วยพิจารณาคดี : 05-371-9471

ส่วนช่วยอำนวยการ: 05-371-9468

ส่วนไกล่เกลี่ย: 05-371-7885

ส่วนบริหารจัดการคดี : 05-371-9470

 อีเมล์

cric@coj.go.th