ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ประกาศศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ