ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย กรณีทดแทน เครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ