Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ประกาศศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงราย อาคารชุดพักอาศัยฯ ข้าราชการ 12 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยฯ ข้าราชการ 36 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567image

image เอกสารแนบ