Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัึครรับเลือกตั้งฯ(เทศบาลตำบลแม่ไร่)image

image เอกสารแนบ