Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวงimage

image เอกสารแนบ