Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงราย
Chiang Rai Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดเชียงราย

ประกาศศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี (รอบดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - 15 กันยายน 2566)image

image เอกสารแนบ